RODGAU ve ÇEVRESİ ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

§ Kuruluş ve Amacı

2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamı sonrası , Alevi'ler , gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da ve diğer ülkelerde hızlı bir şekilde örgütlendiler.İşte Rodgau ve çevresinde yaşayan 3-5 aile bir araya gelerek bir Alevi derneği kurmaya karar verirler.Amaçları ; Rodgau ve çevresindeki Alevileri bir kurumda bir araya getirme , kendi inanç ve kültürlerini yaşatmaktır.Bunun için bir araya gelen Canlar , kendi aralarında Kurucular Kurulu Üyelerini belirlerler ve bir tarafta derneğin yasallaşması için Alman makamları nezhinde girişimde bulunurlarken , bir tarafta da üye yapımı ve dernek için kiralık bir yer aranır.04.06.2001 günü Rodgau Alevi Kültür Merkezi kurulur.Kısa bir sürede dernek yasallaşır.Yasallaşan dernek için , Breslauer Str.39-41 63110 Rodgau ( Nieder-Roden ) adresindeki yer kiralanır.İlk Kurucular Kurulu Üyeleri ve diğer canlar , kiralanan yerin tamiratını kısa sürede yaparak , 01.12.2001 Cumartesi günü derneğin açılışı yapılır.6 aylık geçici bir süre ile görev yapan Kurucular Kurulu Üyeleri , üye sayısı 48'e ulaşan derneği 1. Olağan Genel Kurulu'na götürürler.Derneğin 1.Olağan Genel Kurulu'nda dernek yönetimi ;

YÖNETİM KURULU
Celal Şimşek :Başkan
İbrahim Çetinkaya :Başkan Yardımcısı
Sabit Yıldız :Başkan Yardımcısı
Tuncay Demir :Sayman
Hüseyin Özer :Sekreter
Ali Kubat :Üye
Yedek Üyeler ;
Melahat Özdemir
Binali Yıldız
Veli Yıldız

DENETLEME KURULU
Ali Rıza Soylu
Şahin Yılmaz
İrfan Çetinkaya

DİSİPLİN KURULU

Yusuf Soylu
Ali Demir
Metin Yıldız
Bu yönetim Tüzük gereği bir yıl görev yapar ve …
10.03.2002 günü derneğin 2.Olağan Genel Kurulu yapılır.Bu dönemde derneğin üye sayısı 85 kişidir.Ancak seçimde 81 kişi oy kullanır.Derneğin 2.Olağan Genel Kurulunda ;

YÖNETİM KURULU

Neside Akçay :Başkan
Metin Özkurt :Başkan Yardımcısı
İbrahim Çetinkaya :Başkan Yardımcısı
Tuncay Demir :Sekreter
Haydar Kubat :Sayman
Veli Yıldız :Üye
Ali Haydar Erdoğan :Üye

DENETLEME KURULU

Sabit Yıldız
Hasim Demir
Şahin Bolat

DİSİPLİN KURULU

Mustafa Yılmaz
Mustafa Özer
Fevzi Sözen
Bu yönetim de Tüzük gereği bir yıl görev yapar ve …
23.03.2003 günü derneğin 3.Olağan Genel Kurulu yapılır , bu Genel Kurulda tüzük değişikliğine gidilir ve kurulduğundan beri iki kişi olarak seçilen başkan yardımcılığı bir kişiye indirilir ve dernek yönetiminin ise iki yılda bir yapılması kararı alınır.Yapılan Genel Kurulda yönetim ;

YÖNETİM KURULU

Neside Akçay :Başkan
Kemal Binici :2. Başkan
Gülcan Mete :Sekreter
Şahin Yılmaz :Sayman
Onur Şimşek :Üye
Sevgi Çetinkaya :Üye
Fuat Sözen :Üye

DENETLEME KURULU

Ercan Tural
Celal Şimşek
Haydar Kubat

DİSİPLİN KURULU

Kenan Akçay
Mustafa Yılmaz
Ali Haydar Erdoğan
Tüzük değişikliği ile iki yıl derneği yönetmekle görevli Canlar , 06.03.2005 tarihinde derneği 4.Olağan Genel Kuruluna götürürler.Yapılan 4.Olağan Genel Kurulda da , Yönetim ;

YÖNETİM KURULU

Sabit Yıldız :Başkan
Yeter Çetinkaya :2.Başkan
Şener Çetinkaya :Sekreter
Hasim Demir :Sayman
Cuma Çelik :Üye
Şemsettin Özpınar :Üye
Veli Yıldız :Üye
Yedek Üyeler ;
Gürhan Çetinkaya
Zübeyde Can
Musa Can

DENETLEME KURULU

Celal Şimşek
Seval Kiefer Çetinkaya
Haydar Kubat

DİSİPLİN VE ONUR KURULU

Mustafa Yılmaz
Rıza Değirmenci
Kenan Akçay
Çiçek Ana
Fikriye Bacı
4.Olağan Kurulu ile yönetime gelen , yönetim süresini tamamlayamadan 01.10.2006 tarihinde dernek Olağanüstü Kurultaya gider ve yönetim ;

YÖNETİM KURULU

Gülcan Dursun :Başkan
Güzide Çetinkaya :2.Başkan
Deniz Çetinkaya :Sekreter
Celal Şimşek :Sayman
Sultan Kusan :Üye
Mustafa Özer :Üye
Abbas Özkıraç :Üye

DENETLEME KURULU

Hasim Demir
Ercan Tural
Haydar Kubat
Yedek Üyeler ;
Bünyamin Çetinkaya
Veli Gaygusuz

DİSİPLİN KURULU
Mustafa Yılmaz
Sabit Yılmaz
Sebahattin Çıldır
Yedek Üyeler ;
Saniye Özkurt
Çetin Aydemir
01.10.2006 günü 1.Olağanüstü Genel Kurulu ile yönetime seçilen yönetim ancak 7-8 ay görev yapar ve 17.05.2007 günü dernek 2.Olağanüstü Genel Kurul'una gider.Yönetim ;

YÖNETİM KURULU

Neside Akçay :Başkan
Mustafa Yılmaz :2.Başkan
Çiğdem Aydemir :Sekreter
Deniz Çetinkaya :Sayman
Kemal Binici :Üye
Ercan Tural :Üye
Çetin Aydemir :Üye

DENETLEME KURULU

Haydar Kubat
Cem Aslantaş
Hüseyin Korkmaz
Yedek Üyeler ;
Abbas Özkıraç
Yüksel Karataş

DİSİPLİN KURULU

Hüsniye Kubat
Güzide Çetinkaya
Fuat Sözen
Yedek Üyeler ;
Yeter Sevinç
Yılmaz Yiğit
17.05.2007 günü derneğin 2.Olağanüstü Genel Kurulu ile seçilen yönetim süresi içerisinde görevini tamamlar ve 26.04.2009 günü derneğin 7.Genel Kurulu yapılır ve yönetim ;

YÖNETİM KURULU

İsmail Alaçayır :Başkan
Perihan Karalı :2.Başkan
Filiz Vural :Sekreter
Meryem Aslantaş:Sayman
Ercan Vural :Üye
Güzide Çetinkaya:Üye
Mustafa Özer :Üye
Yedek Üyeler ;
Yeter Çetinkaya
Özlem Ceyran
Serkan Çelik
Not: Asıl üyeliğe seçilen Yeter Çetinkaya , asıl üyelikte istifa ederken , yedek üyeliğe seçilen Filiz Vural asıl üyeliğe alınmıştır.

DENETLEME KURULU
Çiğdem Aydemir
Ozan Akçay
Ali Ekber Aslantaş
Yedek Üyeler ;
Seyhan Asilöz
Zafer Dilekçi

DİSİPLİN KURULU
Kemal Binici
Veli Yıldız
Veli Gaygusuz
Yedek Üyeler ;
Yeter Sevinç
Mahire Gündüz

İNANÇ KURULU
Mustafa Yılmaz
Mehmet Yoleri
Ayrıca 7.Olağan Genel Kurulunun kararı ile bir Cemevi Komisyonu kuruldu.Bu komisyon ;
İsmail Alaçayır
Abbas Özkıraç
Ali Vural
Seyhan Asilöz
Bu yönetim döneminde 27.09.2009 günü kadınlar kolu seçimi yapılmış ve yönetim ;

KADINLAR KOLU
Medine Çetinkaya :Başkan
Yeter Sevinç :Başkan Yardımcısı
Dilfiraz Özkıraç :Sekreter
Yeter Çetinkaya :Sayman
Selma Çelik :Üye
Yedek Üyeler ;
Seval Çetinkaya
Neside Akçay

GENÇLİK SORUMLULARI
Cem Aslantaş
Ferhat Aslantaş
Özlem Ceyran
Özge Çıldır
21.15.8456 tarihinde 8. Olağan Genel Kurula giden Rodgau Alevi Kültür Merkezi'nin organları ;

YÖNETİM KURULU
İsmail Alaçayır : Başkan
Dursun Kılıç : 2. Başkan
Gülcan Dursun : Sekreter
Sabri ( Sarı ) Kalkan : Sayman
Musa Can : Üye
Ali Korkmaz : Üye
Medine Çetinkaya : Üye
Şükran Demir : Üye
İsmail Akpınar : Üye

DENETLEME KURULU
Ercan Tural : Başkan
Mustafa Yılmaz : 2. Başkan
Filiz Vural : Sekreter
Abbas Özkıraç : Üye
Ozan Akçay : Üye

DİSİPLİN KURULU

Mehmet Yoleri : Başkan
Cuma Çelik : 2. Başkan
Türkan Çiçek : Sekreter
Aynur Kalkan : Üye

KADINLAR KOLU

Gülcan Mete : Başkan
İlkay Alaçayır : 2. Başkan
Aysel Kılıç : Sayman
Aynur Kalkan : Sekreter
Şükran Demir : Üye
Zübeyde Can : Üye
Sultan Gaygusuz : Üye
Ercan Tural : Üye

GENÇLİK KOLU

Not : Gençlik Kolu kurulduğunda isimleri yazılacaktır.